Termal Kamera Nasıl Çalışır

Tüm nesneler eğer -273° C derece üzerinde ise termal enerji yaymaktadır.  Enerji yayılması nesnelerde sıcaklığa bağlı olarak değişmekte olup gözle görülemeyen kızıl ötesi aralıktadır. Bu aralık kırmızı ışık ve mikrodalga ışınları arasındadır. Termal kameralar çıplak gözle görülmeyen fakat ciddi sonuçlar doğurabilecek problemleri net olarak görebilmeyi sağlar.
TüpTermal kameralarda yüzey sıcaklıklarını ölçmek, algılamak amacıyla elektronik optik cihazlarda kullanılmaktadır. Elektromanyetik dalgalar iletimi doğrudan olmayan hareketi esnasında çıkan ısı hareketleridir. Termal kameralar bu dalgaların ışınımını algılamak, aynı zamanda ölçmek amacıyla elektronik optik cihazları kullanır. Burada kamera canlıları, vücutlardan çıkan ısı sayesinde görür. Yani canlının yaydığı vücut ısısından yola çıkarak tespit eder ve yerlerini belirler. Termal kameraları diğer görüntüleme cihazlarından ayıran özellik ise analiz yazılımlarına sahip olmasıdır. Bu sayede doğadaki tüm materyal tiplerin kızılötesi yayılımları bulunabilir. Her objenin ısı yayımı farklılık gösterir. Buna emisitivite denir ve 0 ile 1 arasında değişir. Siyah hariç tüm nesnelerin emisitivitesi 1’in altında siyahta ise emisitivite 1’dir.
Termal kameralar görüntü oluşturmak için belli bir sıcaklık aralığına sahiptir. Sıcaklığına göre de kızıl ötesi yayılımları vardır ve her kızıl ötesi yayılım değişik dalga boyunda olduğu için bu cihazlar belirli sıcaklık arasında görüntü verirler. Kameradaki objektifler küçük sıcaklıkta bile sıcaklık farkını yakalayıp bu farktan görüntü oluşturan bir özelliğe sahiptir.
Termal kamera cihazlarının çektiği fotoğrafta sıcak bölgeler açık renk, soğuk bölgeler ise koyu renk ile gösterilir.