Isı Yalıtımına Termal Kamera Analizi

Kızılötesi termografi ile bina yüzeylerinin termal performansları belirlenebilmektedir.  Eksik veya yetersiz izolasyon ve sızıntılardan kaynaklanan ısıtma/soğutma kayıpları termal kameralarla kolaylıkla tespit edilebilir. Sorunlu bölgelerin tespiti de yapılacak onarımlar sonrasında, yapıların enerji verimliliğinin artmasına ve sağlamlığının korunmasına yardımcı olmaktadır.
KAPITermal görüntülemeyle, bina cephesindeki yüzey sıcaklık değişiklikleri tespit edilip, yapıdaki izolasyon sorunları, termal köprü, nem içeriği ve hava kaçakları kayıt altına alınabilmektedir.
Yapılardaki temel ısı kayıpları duvarlardan ve ısı kaçaklarından oluşmaktadır. Bunların her ikisi de, binanın yüzeyinden kızılötesi termografi ile tanımlanabilmektedir. Belirlenen arızaların erken düzeltilmesi, daha büyük hasarların ortaya çıkmasını da önleyecektir.
Isı kaçakları kısaca, havanın bina sıvasından, duvarından, penceresinden, derz, vb. yerlerden geçmesi olarak açıklanabilir. Isının bina içerisine girmesine içeriye sızma, ısının bina dışarısına çıkmasına ise dışarı sızma denilmektedir. Aşırı ısı hareketi, termal bütünlüğü ve sıva performansını ciddi düzeyde düşürür ve bu şekilde binadaki enerji tüketimini ciddi düzeyde arttırmaktadır.
Aşırı ısı kaçakları enerji kayıplarının yanında, duvar içerisinde ve üzerinde yoğunlaşmaya da sebep olabilmektedir. Bu durum yalıtıma kalıcı şekilde zarar verebilir ve malzemeleri ciddi düzeyde aşındırabilir. Yoğunlaşmalar, ahşap malzemeleri çürütebilir, betonun parçalanmasına, tuğlaların ayrılmasına, harcın ufalanmasına ve duvarın bazı kısımlarının düşmesine sebep olarak bina sakinlerinin can güvenliği için tehdit oluşturur. Yapılardaki betonarme demirine zarar vererek ciddi güvenlik sorunları oluşturacağı gibi bakım masraflarını da arttıracaktır.

nemAyrıca yapı malzemelerindeki nem birikimi küf oluşumlarına da sebep olmaktadır. Küfler fark edilmelerinden çok daha önce yapılarda oluşmaya başlarlar. Küflerin sağlık üzerindeki etkileri yakın ortamdaki spor konsantrasyonuna ve birey üzerindeki alerjik etkiye bağlıdır. Küflere maruz kalma, olası sağlık problemlerine, alerjik reaksiyona veya astıma sebep olabilmektedir.
Duvarİç mekan ortamında küf sporlarını ortadan kaldırmak için pratik bir yöntem yoktur. Küf oluşumunu kontrol etmenin en iyi yolu nemin kontrol edilmesidir. Küf, 24 saat gibi kısa bir sürede gelişmeye başlayabilir. Çatı sızıntıları ve su borusu sızıntıları, küf oluşumuna sebep olabilecek su birikimi nedenlerindendir.
Çatı ve duvarlardaki mevcut nem, doğru koşullarda hassas bir kızılötesi kamera ile algılanabilir. Kızılötesi çatı incelemeleri, en etkin bir şekilde çatıda gün boyunca biriken ısı enerjisinin geri verildiği gün batımından sonra gerçekleştirilir. Nem ile ıslanmış çatı yalıtımının ısı farklılıkları kuru yalıtıma göre daha yüksektir. Sonuç olarak, kızılötesi tarama gerçekleştirirken nem ile ıslanmış çatı alanları çok net bir şekilde görülebilmektedir.
Termal görüntüleme, yapı sıvasından nem girişini bulmak için hızlı ve müdahalesiz bir yöntemdir. Termal görüntüleme küf varlığını doğrudan algılamaz, bunun yerine küfün gelişebileceği nemi bulmak için kullanılabilir.