Kızılötesi Kamera

Kızılötesi kameralar hem sivil hem de askeri kullanım alanları bulmuştur.  Hedef tespiti, gözlemleme, gece görüşü gibi askeri kullanım alanlarının yanında, ısıl verimlilik analizi, uzaktan sıcaklık ölçme gibi alanlarda da kullanılmaktadır.
Kızılötesi ışınım cisimlerin sıcaklığını uzaktan belirlemeye yarar. Termografi (veya termal görüntüleme) genelde askeri ve sanayi amaçlarla kullanılsa da üretim maliyetlerinin düşmesiyle kızılötesi kameralar olarak tüketici pazarına da girmiş bulunmaktadır.
BuharKızılötesi ışınım her sıcaklıktaki cisim tarafından yayınlandığından termografi sayesinde hiç ışık olmaksızın bütün ortamı görmek mümkündür. Bir cismin yaydığı kızılötesi ışınım miktarı sıcaklıkla birlikte arttığından, termografi sıcaklık farklarını da görmeyi sağlar.
Dışarıdan bir ışınım kaynağına gerek duymadan sadece nesnelerin yaydığı ısıyla çalışan kızılötesi kameralar Uzun Dalga Kızılötesi (LWIR) 8-15 µm bandını kullanır.
Kızılötesi kameralar, termal sensörlerle karşılaştırıldığında ölçüm aşamasında aynı anda birçok noktada ölçümü mümkün kılmaktadır. Zaman ve maliyet hususlarından dolayı termal sensörler kullanıldığında ölçüm noktası sayısı sınırlıdır. İlave olarak termal sensörler stratejik olarak belirlenen noktalara yerleştirilir. Ancak bu noktaların tam olarak en kritik ve en önemli sıcaklıkların görüleceği noktalar olacağının bir garantisi yoktur.
Kızılötesi kamera ve yazılımını kullanırken ölçme noktalarının sayısıyla ilgili herhangi bir sınır yoktur (ölçme noktaları kameranın çözünürlüğündeki piksel sayısıyla sınırlıdır). İlave olarak özel hatların veya alanların en yüksek, en düşük ve ortalama sıcaklıklarını ölçmek mümkündür. Aynı zamanda bu sıcaklıkların zaman içinde nasıl değiştikleri de görülebilir. Bunun ötesinde belli bir sıcaklığın altında veya üzerinde olan bütün noktaların belirlenen bir renkle gösterildiği bir düzen de uygulanabilir. Bugün, kızılötesi kameraların kullanımı hiçbir zaman termal sensörlerin yerini almak değil, daha ziyade onlara eklemeler yapmak için kullanılır.