Elektrik Termal

Kızılötesi görüntüleme ile sıcaklık analizi,  trafoların, iletim hatlarının, güç bağlantılarının ve diğer iletim ekipmanlarının etkin ve doğru bir şekilde kullanımının takibinde kolaylık sağlamaktadır. Bu yöntemle, olası problemler önceden algılanarak, büyük tamirler ve aksama sürelerinden kaçınılarak tasarrufta bulunulmaktadır. Kızılötesi teknolojisi kullanılarak, elektrik hizmet şirketleri güvenilirliği arttırabilir ve gereksiz maliyetlerden kaçınarak giderlerini düşürüp, tasarruf edebilirler.

kablo
Yüksek direnç ve aşırı akım akışı ile bağlantılı olan anormal ısınma, elektrik sistemlerindeki ana sorunlardan biridir. Kızılötesi termografi, hasar ortaya çıkmadan önce, yaklaşan hasarın görünmeyen termal izlerini görmemizi sağlar. Normal şartlar altında üzerinden akım geçen her iletken malzeme öz direnci sebebiyle ısı oluşturmaktadır. Fakat, bir elektrik devresinde normalin üzerinde direnç veya hesaplananın üzerinde yüksek akım akışı olduğunda, anormal düzeyde yüksek ısı üretilir. Bu tip istenmeyen ısı üretimleri potansiyel olarak hasar verici olabilirler.

Elektrik sistemlerine zamanla eklenen yükler sebebiyle iletkenlerden geçen akımlar da artmaktadır. Akım taşıma kapasiteleri yetersiz iletkenler, gevşek bağlantılar ve aşırı akım akışı, anormal düzeyde istenmeyen yüksek ısılara sebep olurlar. Bu ve benzeri durumlar da devre izolasyonlarını eritip yakabilecek şekilde sıcak elektrik devrelerine ve elektrik sebepli yangınlara neden olurlar.

salter
Temas noktalarındaki yüksek elektrik dirençleri de akım geçişlerinde istenmeyen ısınmalara sebep olurlar. Bu tip sorunlarla anahtar/şalter kontakları ve kontaktör kontaklarında karşılaşılmaktadır. Ayrıca devre elemanlarının bağlantı yerlerindeki gevşeklikler de temas yüzeylerinde istenmeyen ısınmalara sebep olmaktadır.